Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen

Nabídka programů » Pořady pro školky » Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen

 

Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen

 

Doba rytířů, princů a princezen

Pohádka o statečném princi, princezně a strašlivém loupeživém rytíři Breburdovi, který se rozhodl, že získá ruku princezny, trůn i královský poklad. Příběh o tom, že dobro vítězí a zlo může být napraveno.

Děti nejsou jen pasivními diváky, ale aktivně se zapojují do děje. Během představení se děti nenásilnou formou seznamují s novými pojmy, mohou si z blízka prohlédnout repliky dobových zbraní a kostýmů.

Účinkující mají zkušenost a cit pro dětského diváka a jeho svět, o čemž svědčí kladné hodnocení ze strany dětí i pedagogických pracovníků.

 

Délka: 40–45 min. (dle zapojení dětského publika)

Realizační podmínky: volný prostor cca 3×4 m, připojení 230V, interiér i exteriér

 

Představení je též možno spojit s pasováním před školáčků na školáky.

Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen


Začátky představení vždy 8:15 nebo 10:45 (před svačinkou, nebo před obědem), aby se nenarušoval zavedený režim MŠ a bylo možno v jeden den uskutečnit představení ve dvou MŠ.